TEKNİK RAPORLAR:

1. TDV/TR 96-001 “Probability Analysis of Earthquake Magnitudes” Semih S. Tezcan Aralık 1995 (10TL)

2. TDV/TR 96-002 “ Deprem Risk Analizinde Kullanılan Azalım İlişkileri” Zeki Hasgür Ocak 1996 (10TL)

3. TDV/TR 96-003 “Yer Hareketleri Üzerinde Yerel Zemin Koşullarının Etkisi ve Zemin Büyütmesi” Kutay Özaydın Şubat 1996 (10TL)

4. TDV/TR 96-004 “ Deprem ve Deprem Kaynakları” Haluk Eyidoğan, Aykut Barka Ocak 96 (10TL)

5. TDV/TR 96-005 “ Shear Wave Propagation and Liquefaction in Layered Soils” Semih S. Tezcan, Leon Teri Nisan 1997 (20TL)

6. TDV/TR 97-006 “ Yeni Deprem Yönetmeliği’nin Prefabrike Yapılar Bakımından İrdelenmesi” Günay Özmen, Özal Yüzügüllü, Mustafa Zorbozan Nisan 1997 (10TL)

7. TDV/TR 97-007 “The Seismic Characteristics and the Occurance Pattern of Turkish Earthquakes” Ömer Aydan Ocak 1997 (10TL)

8. TDV/TR 97-008 “Yuvalı Tekil Temellerde Yuva Kaynaklarının Hesap Yöntemleri” Günay Özmen, Mustafa Zorbozan Mayıs 1997 (10TL)

9. TDV/TR 97-009 “Prefabrike İnşaatta Şartname Hükümleri ve Hesap Esasları” Kemal Özden Ekim 1997 (10TL)

10. TDV/TR 97-010 “Research Report A Method for Estimation of Ground Layered Systems” Michio Sugai Kasım 1997(10TL)

11. TDV/TR 97-011 “Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Tesbiti için Alternatif Bir Yaklaşım” Polat Gülkan, Mete A. Sözen, Uğur Ersoy, Müfit Yorulmaz, Gülay Aşkar Aralık 1997 (15TL)

12. TDV/TR 98-012 “Perdeler Arası Betonarme Kısa Bağ Kirişlerinin Hesabı” Kemal Özden Mayıs 1998 (10TL)

13. TDV/TR 98-013 “Kablolu Köprülerin Stokastik ve Asinkronize Dinamik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 1998 (20TL)

14. TDV/TR 98-014 “Asma Köprülerin Dinamik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Süleyman Adanur Temmuz 1998 (20TL)

15. TDV/TR 98-015 “Connectors for Repair and STR_engthening” Kemal Özden Temmuz 1998 (10TL)

16. TDV/TR 016-027 “Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Statik ve Dinamik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Mehmet Akköse Ekim 1998 (15TL)

17. TDV/TR 017-028 “Çok Katlı Yapılarda Yapısal Düzensizliklerin Deprem Hesabına Etkisi” Günay Özmen, Sumru Pala, Gülten Gülay, Engin Orakdöğen Kasım 1998 (15TL)

18. TDV/TR 018-032 “1997 Türkiye Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarım Uygulamaları” Günay Özmen Şubat 1999(10TL)

19. TDV/TR 019-033 “Beton Ağırlık Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Dinamik Davranışına Su ve Kavitasyon Etkisi” Aydın Dumanoğlu, Asghar Oskouei Mart 1999 (20TL)

20. TDV/TR 020-34 “Assessment of Geomechanical Properties and Liquefaction Susceptibility of Foundation Soils at a Dam Site, Southwest Turkey” Reşat Ulusay, Hasan Tosun Mart 1999 (10TL)
21. TDV/TR 021-35 “Beton Ağırlık Barajlarının Dinamik Davranışına Çatlak Etkisi” Aydın Dumanoğlu, Asghar Vatani Oskouei Nisan 1999 (15TL)

22. TDV/TR 022-36 “Sargılı Beton Gerilme-Şekil Değiştirme Modelleri Üzerine Bir Derleme” Alper İlki Nisan 1999 (15TL)

23. TDV/TR 023-37 “Seismic Design of Irregular STR_uctural Systems” Ludmil Tzenov Nisan 1999 (10TL)

24. TDV/TR 024-38 “Earthquake Resistance of Dams” Semih S. Tezcan Mayıs 1999 (10TL)

25. TDV/TR 025-41 “Earthquake Resistance of Bridges” Semih S. Tezcan, Zeynep Sindel Buket Temmuz 1999 (15TL)

26. TDV/TR 026-42 “Taban İzalasyonlu Binaların Lineer Olmayan Deprem Analizi” Aydın Dumanoğlu, Şevket Ateş Eylül 1999 (15TL)

27. TDV/TR 027-44 “Behavior of Irregular STR_uctures Under Earthquake Loading” Semih S. Tezcan, Cenk Alhan Eylül 1999 (15TL)

28. TDV/TR 028-45 “Deprem Bölgelerindeki Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi ve Rehabilitasyonu” Prof. Dr. Erkan Özer, Prof. Dr. Sumru Pala Y. Doç. Dr. Engin Orakdöğen, Y. Doç. Konuralp Girgin Ekim 1999 (10TL)

29. TDV/TR 029-47 “Üniform ve Asinkronize Yer Hareketi için Beton Ağırlık Barajların Karşılaştırmalı Deprem Analizi” Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu, Doç. Dr. Alemdar Bayraktar, Araş. Gör. Mehmet Akköse. Ocak 2000 (15TL)

30. TDV/TR 030-50 “Yapıların Dinamik Analizi için Etkileşim Objeleri İşlem Modeli” A. Aydın Dumanoğlu, Murat Muvafık Mart 2000 (10TL)

31. TDV/TR 031-52 “Uydu Görüntüleri ve Sayısal Arazi Modeli Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı Gelibolu-Işıklar Dağı Kesiminin Jeomorfolojik-Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi” Şinasi Kaya Mayıs 2000 (20TL)

32. TDV/TR 032-54 “Mesnetlerinden Farklı Dinamik Etkilere Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi” Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 2000 (15TL)

33. TDV/TR 033-55 “Deprem Yönetmeliklerinin Çeşitli Bakımlardan İrdelenmesi” Günay Özmen Temmuz 2000 (10TL)

34. TDV/TR 034-56 “Toprak Dolgu Barajların Kayma Şekil Değiştirmesine Bağlı Lineer Olmayan Deprem Analizi” Prof. Dr. Aydın Dumanoğlu, Yük. Müh. Mürel İshak Ağustos 2000 (15TL)

35. TDV/TR 035-58 “Toprak Dolgu Barajların Drucker-Prager ve Eğri Tanımlama Yöntemleriyle Lineer Olmayan Deprem Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, K. Hacıefendioğlu Ocak 2001 (15TL)

36. TDV/TR 036-61 “Çok Katlı Yapılarda Burulma Düzensizliği” Günay Özmen Ocak 2001 (10TL)

37. TDV/TR 037-62 “Seismic Resistant Design of Irregular STR_uctures” Prof. Dr. Ludmil Tzenov, Associate Prof. Dr. Silvia Dimova, Associate Prof. Dr. Zdravko Bonev, Res. Eng. Petio PeTR_ov Şubat 2001 (10TL)

38. TDV/TR 038-63 “Betonarme Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımı” Ruhi Aydın Şubat 2001 (20TL)

39. TDV/TR 039-68 “Aşırı Burulma Yapan Çok Katlı Yapılar” Günay Özmen Temmuz 2001 (10TL)

40. TDV/TR 040-69 “Yapıların Bilgi-Tabanlı Obje Sistemleri ile Statik ve Dinamik Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Murat Muvafık Temmuz 2001 (15TL)

41. TDV/TR 041-70 “Planda SimeTR_ik Olmayan Çok Katlı Yapıların Zeminle Dinamik Etkileşimi” Erkan Çelebi. Temmuz 2001 (15TL)

42. TDV/TR 042-73 “Zemin Kısmen Gömülü Yapıların Geçirgen Sınırlar Kullanılarak Lineer Olmayan Deprem Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Erdoğan Çakıroğlu Aralık 2001 (15TL)

43. TDV/TR 043-77 “Güncelleştirilmiş Zemin Etüdlerine Göre Çine Barajının İki ve Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizleri” A. Aydın Dumanoğlu, Şevket Ateş Haziran 2002 (15TL)

44. TDV/TR 044-78 “Değişerek Yayılan Deprem Etkileri İçin Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi” A. Aydın Dumanoğlu, Kurtuluş Soyluk Haziran 2002 (15TL)

45. TDV/TR 045-80 “ Multistorey Reinforced Masonry Buildings” Semih S. Tezcan, Engin M. Reis. Mart 2003 (15TL)

46. TDV/TR 046-81 “ Süneklilik Düzeyi Normal Sistemlerde Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı” Günay Özmen, Konuralp Girgin, Kutlu Darılmaz. Mart. 2003 (15TL)

47. TDV/TR 047-82 “ Beton Ağırlık Barajların Rezarvuar ve Temel Etkileşimleri Dikkate Alınarak Euler Yaklaşımıyla Deprem Analizi” Aydın Dumanoğlu, Yusuf Calayır, Muhammet Karaton. Mart 2003 (15TL)

48. TDV/TR 048-83 “ Kemer Barajların Lineer ve Lineer Olmayan Deprem Davranışına Su Etkisinin Lagrange Yaklaşımı İle İncelenmesi” Aydın Dumanoğlu, Mehmet Akköse. Mart 2003 (15TL)

49. TDV/TR 049-85 “Otogonal Olmayan Yapılarda Maksimum Donatı Oranlarının Tayini” Günay Özmen Ekim 2003 (10TL)

50. TDV/TR 050-88 “ CFRP ile güçlendirilen düşük ve normal dayanımlı beton elemanlar” Alper İlki, Volkan Koç, Nahit Kumbasar Ocak 2005 (15TL)

51. TDV/TR 051-89 “ 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Bir Prefabrike Yapı Tasarımı” Günay Özmen, Mustafa Zorbozan Ocak 2008 (15TL)

52. TDV/TR 052-90 “Eğik Eğilme Etkisi Altındaki Dikdörtgen Tekil Temellerde Taban Gerilmelerinin Hesabı” Günay Özman Nisan 2010(10TL)

53. TDV/TR 053-91 Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşullarının İrdelenmesi” Günay Özmen Nisan 2011 (10TL)